Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva o hospodaření školy 2015

2. 10. 2016

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 

IČO 750 34 344

 

Horní Kruty 82 PSČ 281 46

Tel: 321 796 919 mob.776 200 553

e-mail: mshornikruty@seznam.cz

web stránky : www.mshornikruty.estranky.cz

 

Výroční zpráva o hospodaření mateřské školy v roce 2015

 

Výroční zpráva o hospodaření MŠ a ŠJ v roce 2015

 

Provoz a činnost MŠ a ŠJ byla financována jednak zřizovatelem školy, tím je Obec Horní Kruty, který hradí investiční a provozní náklady, a jednak Krajským úřadem Středočeského kraje, který rozepisuje prostředky na neinvestiční výdaje (platy, odvody a věcné výdaje, vztahující se k předškolnímu vzdělávání) ve formě závazného rozpočtu školy.

 

Přehled výnosů a nákladů :

(v Kč)

 

Výnosy:

 

Dotace – obec 587 007,93 Kč

Dotace – obec investiční (ve výši odpisu) 26 893,00 Kč

Dotace MŠMT – KÚ Stč. Kraje – NIV celkem 1 507 417,00 Kč

Tržby z prodeje služeb (včetně HČ) 344 870,00 Kč

Zúčtování fondů 15 141,20 Kč

Úroky z účtů 0,00 Kč

Výnosy celkem 2 481 329,13 Kč

 

 

Náklady:

Neinvestiční náklady – provozní (dot. obec, vč.potravin) 900 181,13 Kč

Neinvestiční náklady (dotace MŠMT) ___1 507 417,00 Kč__

Náklady celkem 2 407 598,13 Kč

 

Hospodářský výsledek 73 731,00 Kč

 

 

výroční 2.jpeg (2550×3508)

 

výroční3.jpeg (2550×3508)

Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2015

 

Název akce : Termín : Pořadatel : Cena :

Kurzovné

 

Výjezdní seminář 1.6.2015-2.6.2015 VISK Nymburk 1 800,- Kč

pro ředitele škol

Rozvoj komunikačních schopností 9.10.2015 VISK Nymburk 850,- Kč

a dovedností v MŠ

„Čertovské dovádění“ 16.11.2015 prof. Eva Jenčková 500,- Kč

 

 

 

CELKEM : 3 150,- Kč

 

Částka použitá na akce DVPP: 3 150,- Kč

Zaplaceno z ONIV 2 650, - Kč

Proplaceno z provozu MŠ 500,- Kč

 

 

 

Výše uvedené akce vycházely z plánu sebevzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.

Těchto akcí se zúčastnila p. ředitelka Radka Vedralová.

Poznatky získané na těchto seminářích aplikujeme v praxi.

V Horních Krutech dne 30.8.2016

Vypracovala:

Radka Vedralová

ředitelka MŠ

Přílohy:

1. Přehled - výnosy a náklady za rok 2015

2. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2015

3. Čerpání rozpočtu k 31.12.2015

4. Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2015

Výroční zprávu o hospodaření MŠ a ŠJ v roce 2015 vypracovala :

Radka Vedralová

ředitelka MŠ

Tato výroční zpráva o hospodaření MŠ byla projednána na pracovní poradě za účasti všech pracovníků mateřské školy dne 1.9.2016 a předložena zřizovateli - Obci Horní Kruty dne 19.9.2016.

 

Za Obec Horní Kruty : Pavel Hošta

starosta obce

V Horních Krutech dne 30.8.2016

Rozdělovník:

 

Výtisk č. 1 – Obec Horní Kruty – zřizovatel MŠ

Výtisk č. 2 – Mateřská škola Horní Kruty

Výtisk č. 3 – fi. GEMINUS PRO s.r.o. / p. Ing. Prokopová /