Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva o hospodaření MŠ 2016

2. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 

IČO    750 34 344

 

              Horní Kruty 82              PSČ 281 46

              Tel: 321 796 919          mob.776 200 553

              e-mail: mshornikruty@seznam.cz

web stránky : www.mshornikruty.estranky.cz

 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření mateřské školy v roce  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření MŠ a ŠJ v roce 2016

 

Provoz  a činnost  MŠ a ŠJ byla financována jednak zřizovatelem školy, tím je Obec Horní Kruty, který hradí investiční a provozní náklady, a jednak Krajským úřadem Středočeského kraje, který rozepisuje prostředky na neinvestiční výdaje (platy, odvody a věcné výdaje, vztahující se  k předškolnímu vzdělávání)  ve formě závazného rozpočtu školy.

 

Přehled výnosů a nákladů :

(v Kč)

 

Výnosy:

Dotace – obec                                                                                583 739,00 Kč

Dotace  MŠMT – KÚ Stč. Kraje – NIV celkem                                  1 568 822,00 Kč        

Tržby z prodeje služeb (včetně HČ)                                                       337 857,00 Kč         Zúčtování fondů                                                                             40 896,72 Kč            

Úroky z účtů                                                                                           0,00 Kč                         

Výnosy celkem                                                                   2 531 314,72 Kč                      

                            

 

Náklady:

Neinvestiční náklady – provozní (dot. obec, vč.potravin)              922 358,12 Kč      Neinvestiční náklady (dotace MŠMT)                                      1 568 822,00 Kč       

Náklady celkem                                                                2 491 180,12 Kč                               

   

Hospodářský výsledek                                 40 134,60 Kč    

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o použití prostředků  na DVPP v roce 2016

 

 Název akce :                            Termín :               Pořadatel :                Cena :   

                                                                                                                    Kurzovné

 

Připravenost pro školu              8.1.2016              VISK Nymburk             800,- Kč

metody práce s předškolními dětmi                      účast : Stanislava Hamplová

Novela právních předpisů         17.2.2016            Mgr. Pavel Zeman        500,- Kč

                                                                              účast : Radka Vedralová     

Řemesla a povolání s hudbou   26.2.2016            VISK Kutná Hora         500,- Kč

                                                                              účast : Radka Vedralová

Výjezdní seminář pro ředitele škol 30.5.+31.5.2016 VISK Nymburk     1 800,- Kč

                                                                              účast: Radka Vedralová

„ ŠVP máme a co dál “            14.10.2016           VISK Nymburk             850,- Kč

                                                                              účast  Radka Vedralová

          

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                  

CELKEM  :                                                                                     4 450,- Kč                         

 

Částka použitá na akce DVPP:                                                  4 450,-  Kč

Zaplaceno z ONIV                                                                   3 150, - Kč

Proplaceno z provozu MŠ                                                                        1 300,-  Kč                    

                                                                                                               

 

 

Výše uvedené akce vycházely z plánu sebevzdělávání a vzdělávání pedagogických               pracovníků MŠ.

 

 

Poznatky získané na těchto seminářích aplikujeme v praxi.                     

 

 

V Horních Krutech dne  30.8.2017

                                                                                              Vypracovala:

                                                                                              Radka Vedralová

                                                                                              ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

  1. Přehled - výnosy a náklady za rok 2016
  2. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2016
  3. Čerpání rozpočtu k 31.12.2016
  4. Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2016

 

 

Výroční zprávu o hospodaření MŠ a ŠJ v roce 2016 vypracovala  :

 

                                                                                     Radka Vedralová

                                                                                     ředitelka  MŠ                       

 

 

Tato výroční  zpráva o hospodaření MŠ byla projednána na pracovní poradě za účasti všech pracovníků mateřské školy dne 1.9.2017 a předložena zřizovateli - Obci Horní Kruty dne 19.9.2017.

 

 

Za  Obec Horní Kruty   :                                                Pavel Hošta

                                                                                          starosta  obce

 

 

 

V Horních Krutech  dne  30.8.2017

 

 

Rozdělovník:

 

Výtisk č. 1 – Obec Horní Kruty – zřizovatel MŠ

Výtisk č. 2 – Mateřská škola Horní Kruty

Výtisk č. 3 – fi. GEMINUS PRO s.r.o. / p. Ing. Prokopová /